Coaching

Een verhelderend gesprek is een prima investering voor jezelf. Het kan je helpen om duidelijk inzicht te krijgen in je talenten, kwaliteiten en je valkuilen. Het kan meer inzicht geven over de bekende “ rode draad “ in je leven. Als we ons hier bewust van zijn, kunnen we er aan werken om iets te veranderen.

“Wie doet wat hij altijd deed, krijgt wat hij altijd kreeg”

Nieuwe inzichten motiveren ons om ons te ontwikkelen en om nieuwe wegen in te slaan. Maar vaak lopen we in een overvloed aan gedachten en emoties zo vast dat het ons vermogen om te relativeren gaat overschaduwen.

Graag wil ik je tijdens een goed gesprek helpen nieuwe kanten aan je zelf te ontdekken en je te laten worden wie je werkelijk bent. Want…“Als je wordt wie je werkelijk bent, krijg je wat je werkelijk wilt”

Natuurlijk zijn er vele mogelijkheden te bedenken waarom coaching goed voor je kan zijn.

Je wordt zelfbewuster en zelfverzekerder, je leert jezelf beter kennen, je leert anders om te gaan met (faal)angst, twijfel en onzekerheid, je weet beter wat je echt wil, je kan beter op je buikgevoel vertrouwen, meer grip krijgen op je emoties en beter grenzen aangeven en assertiever worden.

Er wordt naar je geluisterd met oprechte aandacht en interesse. Je legt de puzzel van gedachten, emoties en gevoelens als een losse puzzel aan mij voor.

En wij gaan samen naar alle elementen kijken en leggen de stukjes weer op de plaats tot een overzichtelijk geheel. Cliënten vinden het prettig om zo, vanaf een afstand op de situatie te kunnen kijken. Dit geeft ruimte en helderheid.

Met intuïtie, mensenkennis, empathie, humor en nuchterheid kunnen wij gezamenlijk naar je problemen te kijken en naar mogelijkheden zoeken hoe het beter kan.