Privacy beleid van praktijk Laat je raken

Als uw behandelend natuurgeneeskundig therapeut Elke Kobes, ga ik een dossier aanleggen om een behandeling goed in beeld te brengen. Uw dossier bevat aantekeningen omtrent uw gezondheidstoestand en gegevens over eventuele voorgaande onderzoeken en behandelingen en gebruik van medicijnen. Dit dossier word aangemaakt op de eerste dag van een behandeltraject en tijdens iedere afspraak aangevuld met informatie behorende bij het verloop van de behandeling.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of huisarts. Dit geschied alleen na goed overleg met u en met uw uitdrukkelijke toestemming.


Ik doe mijn best om uw piracy te waarborgen door: 

 • Zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

 • Ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Alleen ik als uw behandelend therapeut heb als enige inzicht in uw dossier.
 • Het dossier word bewaard achter slot en grendel en op de PC met een unieke toegangscode die alleen mij bekend is.
 • In geval van verwijzing naar een andere hulpverlener, word uw dossier alleen na expliciete toestemming van u, het dossier overgedragen aan een ander hulpverlener of arts.
 • De gegevens in uw dossier kunnen mogelijk ook voor de volgenden doeleinden gebruikt worden:
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of intervisie.
 • Een klein deel van uw dossiergegevens wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zo dat ik of mijn boekhouder een factuur kan opstellen.
 • Ik zal voor alle overige doeleinden om gebruik te maken van uw gegevens steeds eerst uw expliciete toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliĆ«ntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. 

Privacy op uw zorgnota:

Op de zorgnota die u van mij ontvangt, staan de gegevens die de zorgverzekeraar vraagt, om declareren mogelijk te maken, dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Datum van de behandeling, behandelcode of behandelvorm
 • De kosten van het consult
 • Uw verzekering nummer

De nota word altijd uitgeprint en na de behandeling aan uw persoonlijk meegegeven.